image description

Grafik Tasarım

Hizmetler

image description

Grafik Tasarım

Grafik tasarım bir mesajı iletmek, bir görseli geliştirmek veya bir düşünceyi görselleştirmek için metnin ve görsellerin algılanabilir ve görülebilir bir düzlemde, iki boyutlu veya üç boyutlu olarak organize edilmesini içeren yaratıcı bir süreçtir.

Bu alanda ne tür işler yapılır; 

• Afiş Tasarımı 
• Broşür Tasarımı 
• Katalog/Dergi Tasarımı 
• Gazete/Dergi İlan Tasarımı 
• Kitap/Dergi Kabak Tasarımı 
• Ambalaj Tasarımı 
• Maskot Karakter Çizimi 
• Sosyal Medya Tasarımları 
• … vb. tasarımlar.